bakgrundsbild
Krita rita
Bloggat av kungliga bibl.

Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Kort enkät till skolbiblioteken

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Läs mer »


Nyhet: Regeringsuppdrag kring normer och negativa stereotyper

Läs mer »


Senaste Tweets


Fler tweets
Biblioteksplan350

Aktuellt

Biblioteksutveckling

Syftet med biblioteksplaner är att alla i landet ska få jämlik tillgång till bibliotekensverksamhet och att den ska hålla hög kvalitet. Regional biblioteksplan för Östergötland 2016 – 2019 antogs av regionfullmäktige den 27/4.

Läs mer »
Urbanklattrar

Aktuellt

Bibliotekschefer i Östergötlands och Jönköpings län besöker Danmark

Den 23-25 maj besökte bibliotekschefer från Östergötlands och Jönköpings län några danska bibliotek. Här kommer en kort rapport från deltagarna.

Läs mer »

Aktuellt

Låneregler på andra språk

Under 2016 är målet att arbeta fram låneregler på andra språk än svenska. Innehållet är de överenskommelser som Götabiblioteken kommit överens om. Det sker i samarbete med Regionbibliotekets samhällskommunikatörer som arbetar med nyanlända.

Efter dialog med Samhällsorienteringen, Regionbiblioteket och inhämtning av synpunkter från Götabiblioteken är ambitionen att lånereglerna översätts till: arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, engelska, franska, finska, ryska och spanska. Det handlar alltså om nio språk. Lånereglerna kommer att läggas ut på webben
 

Läs mer om Göta mångkultur och Samhällsorienteringen

Läs mer »
Nominering 3

Aktuellt

Götabiblioteken nominerade till Årets bibliotek

Götablbilioteken har tillsammans med Älmhults bibliotek och Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek nominerats till utmärkelsen Årets bibliotek av DIK.

Motiveringen lyder "Götabiblioteken är en regional satsning av länsbibliotek Östergötland, tretton östgötakommuner och Tranås kommun. Arbetet har skett långsiktigt systematiskt och metodiskt för att gemensamt utveckla vissa områden som gynnar länets invånare som tillgång till e-böcker, läsluststrategier, lokalhistoria och mångspråkighet. Organisationen i länet har byggts upp och förankrats via olika nätverksträffar, diskussionslista och arbetsgrupper där parterna har aktivt deltagit i framtagandet av riktlinjer för t. ex. mediaförsörjning, metadatafrågor och digital delaktighet."

Vinnaren kommer presenteras på Bok- och Bibliotek den 22/9.

Länk till artikel på dik.se

Läs mer »

Aktuellt

Flyktingar och samhällsorientering i Östergötland

Vi får många frågor om hur vi klarar samhällsorienteringen med anledning av det stora antalet flyktningar som kom sista kvartalet 2015. För samhällsorienteringens del har detta inte börjat märkas än då handläggningstiden för dessa personer beräknas ta upp emot 18 månader.

Det innebär att vi för vår del kan räkna med en topp runt årsskiftet 2017/2018, men att vi nog kommer kunna se en ökning någon gång i september i år som sedan ökar kontinuerligt till årsskiftet 2017/2018 varefter det kommer att minska igen. I år (2016) har inflödet av flyktingar legat runt 400-500 st per vecka i hela landet, vilket motsvarar ungefär hur det såg ut 2012. Detta kan jämföras med de ca 11 000 per vecka som kom under november 2015, då det var som allra störst inflöde.

Läs mer »

Sök på länsbibliotek
Kalender

tisdag 16 augusti kl 09:00 - 12:00

Götabibliotekens barnboksvecka - planeringsmöte

Plats: Linköpings huvudbibliotek, Götarummet
Syfte: Planering av gemensamma aktiviteter till vecka 46. Tema Mamma Mu - att möta något nytt!
Kontaktperson: Annika Holmén, 010-1039315, annika.holmen@regionostergotland.se

Program och anmälan här!


Till kalendern
Facebook